ČSV ZO Olomouc

Kontakty na výbor ZO ČSV Olomouc

Předseda ZO

Jan SEICHTER, Masarykova třída 957/57, Olomouc 779 00, tel. 776 104 110, email: seichter@seznam.cz

Místopředseda

Ing. Josef ZADINA, Tř. Spojenců 27, Olomouc 779 00, tel. 608 923 462, email: josef@zadina.info

Jednatel

Eva SLOUKOVÁ, Za Humny 10, Olomouc 77200, tel. 608 437 222, email: evinkasloukova@seznam.cz

Pokladník

Eliška Otisková, Divišova 7, 779 00 Olomouc, tel. 732 248 648, email: elotisk@seznam.cz

Nákazový referent

Funkce neobsazena

Referent pro osvětu

Karel DUŠEK, Ručilova 107/14, Olomouc 77900, tel. 603 170 667, email: dusek.ol@email.cz

Referent pro mládež

Radim OPLETAL, Květinová 8, Křelov 78336, tel. 723 744 701, email: radim.opletal@seznam.cz

Člen výboru

Jiří CHRISTA, Heyrovského 2, Olomouc 77900, tel. 608 849 798, email: jirka.christa@seznam.cz

Knihovník

Ing. Pavel Perutka, Voskovcova 2, 779 00 Olomouc, tel. 607 776 378

Kronikář

Josef Slavíček, Ludéřov 47, 783 44 Náměšť na Hané, tel. 585 949 012

Předseda kontrolní a revizní komise

Jan Galda, U Kapličky 21, 783 49 Lutín, tel. 723 547 096, email: jangalda@seznam.cz

Členové kontrolní a revizní komise

Ing. Pavel Kylar, Na Borůvkách 21, 783 36 Křelov, tel. 603 206 194, email: kylar@volny.cz

Stanislav Medek, 783 16, Dolany 415, tel. 608 613 822, email.: st.medek@seznam.cz

Krátce z historie včelařského spolku v Olomouci

Na doporučení zemského včelařského spolku v Brně a po schválení stanov c.k. místodržitelstvím v Brně svolal na den 21. 5. 1902 zkušený včelař Rajmund Orel, nadučitel v Bystrovanech u Olomouce ustavující valnou hromadu. Téhož dne byl předsedou zvolen Rajmund Orel, náměstkem P.Š Palásek, probošt z Dubu, jednatelem L. Faltýnek, účetní záložny ve Velké Bystřici, pokladník P.B. Strommer, kaplan z Bohuňovic. Členský příspěvek tehdy činil 1 Korunu rakouskou.

Činnost spolku byla hned v počátcích velmi činorodá. Byly pořádány besedy a přednášky zkušených včelařů o prospěšnosti včely v přírodě a o způsobu včelaření s rozebíratelným dílem, pořádány včelařské výstavy ve Velké Bystřici a v Hodolanech, kurzy pečení medového pečiva, konány zájezdy a výlety do vzdáleného i blízkého okolí na pokrokové včelnice, brzy byla zřízena knihovna včelařského spolku. V té době měl spolek již kolem sta členů. Členkou spolku se stala i vdova po spisovateli a dobrém včelaři Vílému Mrštíkovi, která se po smrti manžela přestěhovala do Hejčína. V těchto letech byla zavedena normalizovaná míra rámková 39/24 cm tzv. míra Adamcova. Příděl cukru na krmení včel byl tehdy v ceně 40 halířů za kilogram, med se prodával za 2,40 K.

Válečná léta 1914-1918 silně omezila spolkovou činnost, mnohdy nebyl k mání ani cukr na krmení včel.

Nákladem spolku byl na Svatém Kopečku postaven svazový včelín, který však musel být později zrušen z důvodu obtěžování prodejců cukrovinek včelami. Do funkce předsedy včelařského spolku byli pak postupně voleni J. Horský, J. Loveček a F. Hrušák. Přičiněním včelařského spolku byla odhalena v roce 1936 v Dolanech pamětní deska tamnímu páteru a konsulárnímu radovi Janu Stáhalovi, který se zasloužil zušlechťováním včel křížením plemene vlaška a cyporka. U Grygova byl zakoupen pozemek a na něm postaven nový svazový včelín, kde se konaly velmi úspěšné výroční členské schůze. V té době měl už včelařský spolek 300 členů.

Z důvodu událostí v Mnichově v roce 1938 přišel spolek o mnoho obcí v tehdejším pohraničí, které připadly Německu.

V době II. Světové války vytvořili Němci v okupovaném Československu svaz pro drůbež, vejce a med, jehož byl včelařský spolek povinně členem. Němci byl rovněž nařízen státní nákup medu a vosku.

Po událostech roku 1948 bylo patrný vliv nového politické zřízení i ve svazové činnosti. Přednášky byly směrovány na pokrokové metody včelařů Sovětského svazu a nevyhnuly se i politickým událostem té doby.


©2008-2020 kylar.NET